• Câu hỏi:

  Máy tăng âm thường được dùng là

  • A. khuếch đại tín hiệu âm thanh.
  • B. biến đổi tần số.
  • C. biến đổi điện áp.              
  • D. biến đổi dòng điện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Máy tăng âm thường được dùng là khuếch đại tín hiệu âm thanh.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC