AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa là khối

  • A. mạch khuếch đại công suất.                
  • B. mạch tiền khuếch đại.
  • C. mạch âm sắc
  • D. mạch khuếch đại trung gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa là khối mạch khuếch đại công suất.                

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>