YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 12 Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12

20 phút 10 câu 83 lượt thi
ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

ON