YOMEDIA

Bài tập 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 71 tr 96 sách GK Toán 9 Tập 2

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (hình vuông ABCD dài 1cm). Nếu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Hình 55 bài 71 trang 96 SGK Toán lớp 9 Tập 2

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 71

Với bài toán này, chúng ta sẽ vẽ lại hình và qua cách vẽ, ta tính được độ lớn của đường xoắn đề bài yêu cầu

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài \(1cm\)

Vẽ  đường tròn tâm B, bán kính \(\small 1 cm\), ta có cung \(\widehat{AE}\)

Vẽ  đường tròn tâm C, bán kính \(\small 2 cm\), ta có cung  \(\widehat{EF}\)

Vẽ  đường tròn tâm D, bán kính \(\small 3 cm\), ta có cung \(\widehat{FG}\)

Vẽ  đường tròn tâm A, bán kính \(\small 4 cm\), ta có cung \(\widehat{GH}\)

Độ dài đường xoắn:

\(\l _{\widehat{AE}}=\frac{1}{4}2 \pi.1(cm)\)

\(\l _{\widehat{EF}}=\frac{1}{4}2 \pi.2(cm)\)

\(\l _{\widehat{FG}}=\frac{1}{4}2 \pi.3(cm)\)

\(\l _{\widehat{GH}}=\frac{1}{4}2 \pi.4(cm)\)

Vậy độ dài đường xoắn đề yêu cầu là:

= \(l_{ABCDEFGH}=\l _{\widehat{AE}}+\l _{\widehat{EF}}+\l _{\widehat{EG}}+\l _{\widehat{GH}}= \frac{1}{4}. 2\pi (1+2+3+4) = 5\pi(cm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thu trang

  Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 109)

  Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu ? Hãy giải thích ?

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Bài 74 (SGK trang 96)

  Vĩ độ của Hà Nội là 20o01'. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000 km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội tới xích đạo.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>