YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 71 tr 96 sách GK Toán 9 Tập 2

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (hình vuông ABCD dài 1cm). Nếu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Hình 55 bài 71 trang 96 SGK Toán lớp 9 Tập 2

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 71

Với bài toán này, chúng ta sẽ vẽ lại hình và qua cách vẽ, ta tính được độ lớn của đường xoắn đề bài yêu cầu

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài \(1cm\)

Vẽ  đường tròn tâm B, bán kính \(\small 1 cm\), ta có cung \(\widehat{AE}\)

Vẽ  đường tròn tâm C, bán kính \(\small 2 cm\), ta có cung  \(\widehat{EF}\)

Vẽ  đường tròn tâm D, bán kính \(\small 3 cm\), ta có cung \(\widehat{FG}\)

Vẽ  đường tròn tâm A, bán kính \(\small 4 cm\), ta có cung \(\widehat{GH}\)

Độ dài đường xoắn:

\(\l _{\widehat{AE}}=\frac{1}{4}2 \pi.1(cm)\)

\(\l _{\widehat{EF}}=\frac{1}{4}2 \pi.2(cm)\)

\(\l _{\widehat{FG}}=\frac{1}{4}2 \pi.3(cm)\)

\(\l _{\widehat{GH}}=\frac{1}{4}2 \pi.4(cm)\)

Vậy độ dài đường xoắn đề yêu cầu là:

= \(l_{ABCDEFGH}=\l _{\widehat{AE}}+\l _{\widehat{EF}}+\l _{\widehat{EG}}+\l _{\widehat{GH}}= \frac{1}{4}. 2\pi (1+2+3+4) = 5\pi(cm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON