RANDOM
VIDEO

Bài tập 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 71 tr 96 sách GK Toán 9 Tập 2

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (hình vuông ABCD dài 1cm). Nếu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Hình 55 bài 71 trang 96 SGK Toán lớp 9 Tập 2

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 71

 
 

Với bài toán này, chúng ta sẽ vẽ lại hình và qua cách vẽ, ta tính được độ lớn của đường xoắn đề bài yêu cầu

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài \(1cm\)

Vẽ  đường tròn tâm B, bán kính \(\small 1 cm\), ta có cung \(\widehat{AE}\)

Vẽ  đường tròn tâm C, bán kính \(\small 2 cm\), ta có cung  \(\widehat{EF}\)

Vẽ  đường tròn tâm D, bán kính \(\small 3 cm\), ta có cung \(\widehat{FG}\)

Vẽ  đường tròn tâm A, bán kính \(\small 4 cm\), ta có cung \(\widehat{GH}\)

Độ dài đường xoắn:

\(\l _{\widehat{AE}}=\frac{1}{4}2 \pi.1(cm)\)

\(\l _{\widehat{EF}}=\frac{1}{4}2 \pi.2(cm)\)

\(\l _{\widehat{FG}}=\frac{1}{4}2 \pi.3(cm)\)

\(\l _{\widehat{GH}}=\frac{1}{4}2 \pi.4(cm)\)

Vậy độ dài đường xoắn đề yêu cầu là:

= \(l_{ABCDEFGH}=\l _{\widehat{AE}}+\l _{\widehat{EF}}+\l _{\widehat{EG}}+\l _{\widehat{GH}}= \frac{1}{4}. 2\pi (1+2+3+4) = 5\pi(cm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ban Mai

  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

  Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000 km. Hãy tính bán kính của Trái Đất ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trung Thành

  Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 109)

  Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp :

   

  a) Một lục giác đều có cạnh là 4cm

   

  b) Một hình vuông có cạnh là 4cm

   

  c) Một tam giác đều có cạnh là 6cm

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1