YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.2 trang 111 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 9.2 tr 111 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Tính chu vi của hình cánh hoa, biết \(OA = R\) \((h.bs.6).\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

+) Trong đường tròn \(R,\) độ dài \(l\) của một cung \(n^\circ\) được tính theo công thức: \(l=\dfrac{\pi Rn}{180}.\)

Lời giải chi tiết

Hình vẽ có 6 cung tròn bằng nhau có bán kính bằng R

\(\overparen{BOF}\) của đường tròn (A; R)

\(\overparen{AOC}\) của đường tròn (B; R)

\(\overparen{BOD}\) của đường tròn (C; R)

\(\overparen{COE}\) của đường tròn (D; R)

\(\overparen{DOF}\) của đường tròn (E; R)

\(\overparen{EOA}\) của đường tròn (F; R)

∆AOB đều, ∆AOF đều nên \(\widehat {BAF} = {120^0}\)

\( \Rightarrow \) sđ \(\overparen{BOF}\)= 1200

\(l = {{\pi R.120} \over {180}} = {{2\pi R} \over 3}\)

Chu vi cánh hoa: \({{2\pi R} \over 3}.6 = 4\pi R\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 111 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF