YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 59 trang 110 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 59 tr 110 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Tính độ dài cung \(36^\circ 45'\) của một đường tròn có bán kính là \(R.\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức: Trong đường tròn \(R,\) độ dài \(l\) của một cung \(n^\circ\) được tính theo công thức: \(l=\dfrac{\pi Rn}{180}.\) 

Lời giải chi tiết

Đổi \({36^\circ}45' = \displaystyle{{{{147}^\circ}} \over 4}\)

\(l = \displaystyle{{\pi R.n} \over {180}}\) \( \Rightarrow l = \displaystyle{{\pi R.\displaystyle{{{{147}}} \over 4}} \over {180}} = {{49} \over {240}}\pi R\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 110 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF