Đức Mạnh's Profile

Đức Mạnh

Đức Mạnh

27/11/2003

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Đức Mạnh đã đặt câu hỏi: Giúp mình vs mình đang gấp... Cách đây 4 tháng

    hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Biết mỗi giờ lượng nước ở vòi 1 chảy bằng 3/2 của lượng nước vòi 2 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???

  • Đức Mạnh đã đặt câu hỏi: Giúp mình vs mình đang gấp... Cách đây 4 tháng

    hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Biết mỗi giờ lượng nước ở vòi 1 chảy bằng 3/2 của lượng nước vòi 2 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???