ADMICRO
UREKA

Tính thời gian dự định ban đầu biết theo kế hoạch đánh bắt 140 tấn cả

     1, Một tàu đánh cá  theo kế hoạch đánh bắt 140 tấn cá trong thời gian nhất định. Thực tế mỗi tuần đã đánh vượt mức 5 tấn nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn. Hỏi thời gian dự định ban đầu

      2, Hai đội công nhân cùng làm một công việc trong 6h40ph thì xong. Nếu mỗi đội làm công việc đó một mình thì thời gian đội 1 làm xong công việc ít hơn so với đội 2 là 3h. Tính thời gian mỗi đội làm một mình để xong công việc đó

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1/
  Gọi thời gian dự định ban đầu của đoàn thuyền là x (tuần) ( x > 0 )

  --> theo dự định thì 1 tuần đánh bắt được: \frac{140}{x} (tấn) 
  Mỗi tuần đánh bắt vượt mức 5 tấn --> mỗi tuần đánh bắt được: \frac{140}{x} + 5 (tấn) 
  Do đó đã vượt mức 10 tấn --> đánh bắt được: 150 (tấn) 
  --> Số tuần đã đánh bắt là: 150:(\frac{140}{x} + 5) (tuần) 
  theo đề bài thì hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần nên ta có phương trình
  150:(\frac{140}{x} + 5) + 1 = x 
  ⇔ 150 + \frac{140}{x} + 5 = 140 + 5x 
  ⇔ x² - 3x - 28 = 0 
  ⇔ x = 7 (nhận) hoặc x = -4 (loại) 
  Vậy thời gian dự định ban đầu là: 7 tuần 

  2/ 
  Gọi x (giờ) là thời gian làm riêng xong việc của đội 1 ( x > 0)

  Thời gian làm riêng xong việc của đội 2: x + 6 (giờ).
  Mỗi giờ đội 1 làm 1/x (công việc), đội 2 làm \frac{1}{x+6} (công việc), cả hai đội cùng làm \frac{1}{4} (công việc).
  Ta có phương trình: \frac{1}{x}\frac{1}{x+6} = \frac{1}{4}.
  Qui đồng và khử mẫu được phương trình 4(x + 6) + 4x = x(x + 6)
  <=>  x2 – 2x – 24 = 0.

  <=> x = -4 (loại) hoặc x = 6 (nhận)
  Thời gian đội 1 làm riêng xong công việc là 6 giờ, của đội 2 là 12 giờ.
   

    bởi Nguyễn Hoàng Ngân 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF