ADMICRO
UREKA

Bài tập 32 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 32 tr 125 sách GK Toán 9 Tập 2

Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn là r, chiều cao 2r (đơn vị: cm)

Người ta khoẻt rỗng hai nửa hình cầu như hình 108. Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại(diện tích cả ngoài lần trong).

Hình bài 32 trang 124 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

Ở bài 32 này, chúng ta sẽ xét hai nửa mặt cầu có tổng bằng đúng một hình cầu, sau đó cộng các giá trị đại số lại với nhau.

Diện tích phần cần tính gồm diện tích xung quanh hình trụ bán kính đường tròn đáy là \(r (cm)\), chiều cao là \(\small 2r (cm)\) và một mặt cầu bán kính \(\small r(cm)\)

Diện tích xung quanh của hình trụ:

Diện tích mặt cầu: 

Diện tích cần tính là:

\(S=4 \pi r^2+4 \pi r^2=8 \pi r^2(dvdt)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF