AMBIENT

Bài tập 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 35 tr 126 sách GK Toán 9 Tập 2

Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110). Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ.

Hình 110 bài 35 trang 125 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

Ở bài 35 này, thể tích cần tính gồm một hình trụ và một hình cầu. Vậy các số liệu đề cho bao gồm:

Bán kính đáy của hình trụ là \(0,9m\), chiều cao là \(\small 3,62m\)

Bán kính của hình cầu là \(\small 0,9 m\)

Thể tích của hình trụ là :

\(\small V_t=\pi.r^2.h=3,14.(0,9)^2.3,62\approx 9,215(m^3)\)

Thể tích của hình cầu là: 

\(\small V_c=\frac{4}{3}\pi.r^3=\frac{4}{3}.3,14.(0,9)^3\approx 3,055(m^3)\)

Thể tích của bồn chứa xăng:

\(\small V=V_t+V_c=9,215+3,055\approx 12,27(m^3)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 173)

  Chiều cao của một hình trụ gấp 3 lần bán kính đáy của nó. Tỉ số của thể tích hình trụ này và thể tích của hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy của hình trụ là :

  (A) \(\dfrac{4}{3}\)                                (B) \(\dfrac{9}{4}\)                                (C) \(\dfrac{3}{1}\)                             (D) \(\dfrac{4}{9}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>