YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 35 tr 126 sách GK Toán 9 Tập 2

Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110). Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ.

Hình 110 bài 35 trang 125 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

Ở bài 35 này, thể tích cần tính gồm một hình trụ và một hình cầu. Vậy các số liệu đề cho bao gồm:

Bán kính đáy của hình trụ là \(0,9m\), chiều cao là \(\small 3,62m\)

Bán kính của hình cầu là \(\small 0,9 m\)

Thể tích của hình trụ là :

\(\small V_t=\pi.r^2.h=3,14.(0,9)^2.3,62\approx 9,215(m^3)\)

Thể tích của hình cầu là: 

\(\small V_c=\frac{4}{3}\pi.r^3=\frac{4}{3}.3,14.(0,9)^3\approx 3,055(m^3)\)

Thể tích của bồn chứa xăng:

\(\small V=V_t+V_c=9,215+3,055\approx 12,27(m^3)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF