YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 124 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 30 tr 124 sách GK Toán 9 Tập 2

Nếu thể tích của một hình cầu là  thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó(lấy \(\pi\)= 22/7)?

(A) 2 cm      (B) 3 cm        (C) 5 cm       (D) 6 cm; (E) Một kết quả khác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Với bài 30 khá đơn giản này, chúng ta áp dụng tính công thức tính thể tích hình cầu.

\(\small V=\frac{4}{3}\pi.R^3\Rightarrow R^3 = \frac{3V}{4\pi}\)

\(\small \Leftrightarrow R^3=\frac{3.113\frac{1}{7}}{4.\frac{22}{7}}=27\)

\(\small \Rightarrow R=3(cm)\)

Chọn câu B

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 124 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON