YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 34 tr 125 sách GK Toán 9 Tập 2

Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê. Ngày 4 - 6 - 1783, anh em nhà Mông gôn fi ê(người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khí cầu này là hình cầu có đường kính 11 m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Hình bài 34 trang 125 SGK Toán lớp 9 Tập 2

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Để giải bài 34 này, chúng ta cần nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu

Diện tích của khinh khí cầu: 

\(\small S=\pi.d^2=3,14.11^2\approx 379,94(m^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON