YOMEDIA

Bài tập 34 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 34 tr 125 sách GK Toán 9 Tập 2

Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê. Ngày 4 - 6 - 1783, anh em nhà Mông gôn fi ê(người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khí cầu này là hình cầu có đường kính 11 m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Hình bài 34 trang 125 SGK Toán lớp 9 Tập 2

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Để giải bài 34 này, chúng ta cần nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu

Diện tích của khinh khí cầu: 

\(\small S=\pi.d^2=3,14.11^2\approx 379,94(m^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 125 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • Mai Đào
    Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 171)

    Hai hình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x và 2x (cm). Tỉ số các thể tích của hai hình cầu này là:

    (A) 1 : 2

    (B) 1 : 4

    (C) 1 : 8

    (D) Một kết quả khác

    Hãy chọn kết quả đúng ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyễn Hiền

    Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 170)

    Tam giác đếu ABC có độ dài cạnh là a, ngoại tiếp đường tròn. 

    Cho hình quay một vòng xung quanh đường cao AH của tam giác đó (xem hình 104), ta được một hình nón ngoại tiếp một hình cầu. Tính thể tích phần hình nón bên ngoài hình cầu ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Bo bo
    Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 170)

    Trong các hình sau đây, hình nào có diện tích lớn nhất ?

    (A) Hình tròn có bán kính 2cm

    (B) Hình vuông có độ dài cạnh 3,5cm

    (C) Tam giác với độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm

    (D) Nửa mặt cầu bán kính 4cm

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA