YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 36 tr 126 sách GK Toán 9 Tập 2

Một chi tiết máy gồm một hình trù và hai nửa hình cầu với các kích thước đã cho trên hình 111 (đơn vị: cm)

a) Tìm một hệ thức giữa x và h khi AA' có độ dài không đổi  và bằng 2a.

b) Với điều kiện ở a) hãy tính diện tích bề mặt và thể tích của chi tiết theo x và a.

Hình 111 bài 36 trang 126 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Bài 36 yêu cầu chúng ta tính thể tích của bề mặt và chi tiết theo các độ dài đại số là các biến số.

Câu a:

Ta có hệ thức liên hệ giữa x và h là:

\(\small h + 2x = 2a\)

Câu b:

Diện tích cần tính gồm diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy là x, chiều cao là h và diện tích mặt cầu có bán kính là x.

Diện tích xung quanh của hình trụ:

\(\small S_t=2\pi.x.h\)

Diện tích mặt cầu:

\(\small S_c=4.\pi.x^2\)

Nên diện tích bề mặt của chi tiết máy là:

\(\small S=S_t+S_c=2\pi.x.h+4\pi.x^2=2\pi.x.(h+2x)=4\pi.a.x\)

Thể tích cần tình gồm thể tích hình trù và thể tích hình cầu. Ta có:

\(\small V_t=\pi.x^2.h\)

\(\small V_c=\frac{4}{3}\pi.x^3\)

Nên thể tích của chi tiết máy là: 

\(\small V=V_t+V_c=\pi.x^2.h+\frac{4}{3}.\pi.x^3=2\pi.x^2.a-\frac{2}{3}\pi.x^3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON