YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 112 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 25 tr 112 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn tâm O có bán kính OA=R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.

a) Từ giác OCAB là hình gì? Vì sao?

b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, nó cắt đường thẳng OA tại E. Tính độ dài BE theo R.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Bài 25 là một cách tiếp cận bài toán một cách rõ ràng nhất, vì chúng nhắc lại cho chúng ta nhận biết tứ giác, tính toán các độ dài theo một độ dài bán kính cố định.

bài 25

Câu a:

Ta có: \(OA \bot BC \Rightarrow MB = MC\)

Mặt khác:

\(MA=MO\)

Suy ra tứ giác ABOC là hình bình hành.

Hình bình hành này có hai đường chéo vuông góc với nhau nên là hình thoi

Câu b:

Ta có:

\(BA=BO\) (hai cạnh hình thoi) mà \(BO=OA=R\)

Suy ra tam giác ABO là tam giác đều

\(\Rightarrow \widehat{BOA}=60^{\circ}\)

Ta có EB là tiếp tuyến

\(\Rightarrow EB \bot OB\)

Xét tam giác BOE vuông tại B, ta có:

 \(BE=BO.tan\widehat{BOA=}R.tan60^{\circ}=R\sqrt{3}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 112 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON