YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 79 trang 108 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 79 tr 108 sách GK Toán 8 Tập 1

a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm,  cm, 5cm hay 4cm ?

b) Đường  chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh cảu hình vuông đó bằng: 1dm, dm, dm hay dm ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Gọi đường chéo của hình vuông có độ dài là a.

Ta có: a = 32 + 32 = 18

Suy ra \(a=\sqrt{18}\)

Vậy đường chéo của hình vuông đó bằng \(3\sqrt{2}\).

Câu b:

Gọi cạnh của hình vuông là a.

Ta có  a2 +  a2  + 22 ⇒ 2 a2 = 4 ⇒ a2 = 2 ⇒ a = \(\sqrt{2}\)

Vậy cạnh của hình vuông đó bằng \(\sqrt{2}\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 108 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON