YOMEDIA
NONE

Bài tập 79 trang 108 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 79 tr 108 sách GK Toán 8 Tập 1

a) Một hình vuông có cạnh bằng \(3cm\). Đường chéo của hình vuông đó bằng \(6cm\),  \(\sqrt{18}cm\), \(5cm\) hay \(4cm\) ?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng \(2dm\). Cạnh của hình vuông đó bằng: \(1dm, \dfrac{3}{2}dm\), \(\sqrt{2}dm\) hay \(\dfrac{4}{3}dm\) ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Gọi đường chéo của hình vuông có độ dài là a.

Ta có: a = 32 + 32 = 18

Suy ra \(a=\sqrt{18}\)

Vậy đường chéo của hình vuông đó bằng \(3\sqrt{2}\).

Câu b:

Gọi cạnh của hình vuông là a.

Ta có  a2 +  a2  + 22 ⇒ 2 a2 = 4 ⇒ a2 = 2 ⇒ a = \(\sqrt{2}\)

Vậy cạnh của hình vuông đó bằng \(\sqrt{2}\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 108 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON