YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 85 trang 109 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 85 tr 109 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD.  Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.

a) Tứ giác ADFE là hình gì? Vì sao?

b) Tứ giác EMFN là hình gì? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tứ giác ADFE là hình vuông.

Giải thích:

Tứ giác ADFE có AE // DF, AE = DF nên là hình bình hành.

Hình bình hành ADFE có \(\widehat{M} = 90^0\) nên là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật ADFE có AE = AD nên là hình vuông.

Câu b:

Tứ giác EMFN là hình vuông.

Giải thích:

Tứ giác DEBF có EB // DF, EB = DF nên là hình bình hành.

Do đó DE // BF

Tương tự AF // EC

Suy ra EMFN là hình bình hành.

Theo câu a, ADFE là hình vuông nên ME = MF, ME  ⊥ MF.

Hình bình hành EMFN có \(\widehat{M} = 90^0\) nên là hình chữ nhật, lại có ME = MF nên là hình vuông.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 109 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON