YOMEDIA

Bài tập 84 trang 109 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 84 tr 109 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F.

a) Tứ giác AEDF là hình gi ? Vì sao ?

b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi ?

c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì ? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Câu a:

Tứ giác AEDF là hình bình hành.

Vì có DE // AF, DF // AE (gt)

(theo định nghĩa)

Câu b:

Hình bình hành AEDF là hình thoi khi AD là tia phân giác của góc A với cạnh BC thì AEDF là hình thoi.

Câu c:

Nếu  ∆ABC vuông tại A thì AEDF là hình chữ nhật (vì là hình bình hành có một góc vuông).

Nếu ABC vuông tại A và D là giao điểm của tia phân giác của góc A với cạnh BC thì AEDF là hình vuông (vì vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 84 trang 109 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh
  Bài 156* (Sách bài tập - trang 99)

  Cho hình vuông ABCD. Vẽ điểm E trong hình vuông sao cho \(\widehat{EDC}=\widehat{ECD}=15^0\)

  a) Vẽ điểm F trong hình vuông sao cho \(\widehat{FAD}=\widehat{FDA}=15^0\)

  Chứng minh tam giác DEF là tam giác đều

  b) Chứng minh rằng tam giác ABE là tam giác đều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 155* (Sách bài tập - trang 99)

  Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC

  a) Chứng minh rằng CE vuông góc với DF

  b) Gọi M là giao điểm của CE và DF. Chứng minh rằng AM = AD

  Hướng dẫn : Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh rằng KA https://hoc247.net/image/faq/data2/775362_.https://hoc247.net/image/faq/data2/775362_. CE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang
  Bài 154* (Sách bài tập - trang 99)

  Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc CD. Tia phân giác của góc ABE cắt ở AD ở K.

  Chứng minh rằng AK + CE = BE ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 153* (Sách bài tập - trang 99)

  Cho tam giác ABC. Vẽ ở ngoài tam giác các hình vuông ABDE, ACFH

  a) Chứng minh rằng \(EC=BH,EC\perp BH\)

  b) Gọi M, N theo thứ tự là tâm của các hình vuông ABDE, ACFH. Gọi I là trung điểm của BC. Tam giác MIN là tam giác gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 152 (Sách bài tập - trang 99)

  Cho hình vuông DEBC. Trên cạnh CD lấy điểm A, trên tia đối của tia DC lấy điển K, trên tia đối của tia ED lấy điểm M sao cho CA = DK = EM. Vẽ hình vuông DKIH (H thuộc cạnh DE).

  Chứng minh rằng ABMI là hình vuông ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh
  Bài 151 (Sách bài tập - trang 98)

  Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ \(FH\perp AE\left(H\in AE\right)\), FH cắt BC ở G

  Tính số đo góc FAG ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh
  Bài 150 (Sách bài tập - trang 98)

  Cho một hình chữ nhật có hai cạnh kề không bằng nhau. Chứng minh rằng các tia phân giác của các góc của hình chữ nhật đó cắt nhau tạo thành một hình vuông ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA