YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 4 tr 38 sách GK Toán 8 Tập 1

Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

a) \(\frac{x + 3}{2x - 5} = \frac{x^{2}+ 3x}{2x^{2} - 5x}\) ( Lan);        

b) \(\frac{(x + 1)^{2}}{x^{2} + x} = \frac{x + 1}{1}\) ( Hùng)

c) \(\frac{4 - x}{-3x} = \frac{x - 4}{3x}\) ( Giang);            

d)  \(\frac{(x - 9)^{3}}{2(9 - x)}= \frac{(9 - x)^{2}}{2}\) ( Huy)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  Lan viết đúng

Câu b:

  

Hùng viết sai vì đã chia tử của vế trái cho nhân tử chung x + 1 thì cũng phải chia mẫu của nó cho x + 1. Sửa lại là:

 hoặc 

Câu c:

  Giang viết đúng

Câu d:

(x – 9)3 = (-(9 – x))3 = (9 – x)3 nên 

 Sửa lại:  hoặc  hoặc 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON