YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 5 tr 38 sách GK Toán 8 Tập 1

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) \(\frac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{...}{x - 1}\);

b) \(\frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{...}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 

Vậy phải điền x2 vào chỗ trống 

Câu b:

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON