YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 6 tr 38 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

 \(\frac{x^{5}- 1}{x^{2}- 1}= \frac{...}{x + 1}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho x - 1 ( vì x2 –  1 = (x - 1)(x  + 1)

Vậy phải chia tử của vế trái x5 – 1 cho x - 1

Vậy phải điền vào chỗ trống :  x4 + x3 + x2 + x + 1

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON