YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.3 trang 26 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 2.3 tr 26 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Dùng tính chất cơ bản của phân thức chứng tỏ rằng các cặp phân thức sau bằng nhau:

a. \({{{x^2} + 3x + 2} \over {3x + 6}}\)và \({{2{x^2} + x - 1} \over {6x - 3}}\)

b. \({{15x - 10} \over {3{x^2} + 3x - \left( {2x + 2} \right)}}\)và \({{5{x^2} - 5x + 5} \over {{x^3} + 1}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

\( \dfrac{A}{B}= \dfrac{A.M}{B.M}\) ( \(M\) là một đa thức khác đa thức \(0\))

- Nếu chia cả tử và mẫu của một đa thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

\( \dfrac{A}{B}= \dfrac{A : N}{B : N}\) ( \(N\) là một nhân tử chung)

Lời giải chi tiết

a. \({{{x^2} + 3x + 2} \over {3x + 6}}\) \( = {{{x^2} + x + 2x + 2} \over {3\left( {x + 2} \right)}} = {{x\left( {x + 1} \right) + 2\left( {x + 1} \right)} \over {3\left( {x + 2} \right)}} = {{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)} \over {3\left( {x + 2} \right)}} = {{x + 1} \over 3}\)

\({{2{x^2} + x - 1} \over {6x - 3}}\) \( = {{2{x^2} + 2x - x - 1} \over {3\left( {2x - 1} \right)}} = {{2x\left( {x + 1} \right) - \left( {x + 1} \right)} \over {3\left( {2x - 1} \right)}} = {{\left( {x + 1} \right)\left( {2x - 1} \right)} \over {3\left( {2x - 1} \right)}} = {{x - 1} \over 3}\)

Vậy : \({{{x^2} + 3x + 2} \over {3x + 6}}\)= \({{2{x^2} + x - 1} \over {6x - 3}}\)

b. \({{15x - 10} \over {3{x^2} + 3x - \left( {2x + 2} \right)}}\) \( = {{5\left( {3x - 2} \right)} \over {3x\left( {x + 1} \right) - 2\left( {x + 1} \right)}} = {{5\left( {3x - 2} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {3x - 2} \right)}} = {5 \over {x + 1}}\)

\({{5{x^2} - 5x + 5} \over {{x^3} + 1}}\) \( = {{5\left( {{x^2} - x + 1} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1} \right)}} = {5 \over {x + 1}}\)

Vậy : \({{15x - 10} \over {3{x^2} + 3x - \left( {2x + 2} \right)}}\)= \({{5{x^2} - 5x + 5} \over {{x^3} + 1}}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 26 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Thanh Nguyên

  cho a,b,c là các số dương thỏa mãn : \(â^3+b^3+c^3=3abc\)

  tính giá trị của biểu thức sau:
  \(\left(\frac{a}{b}-1\right)+\left(\frac{b}{c}-1\right)+\left(\frac{c}{a}-1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  * Tính giá trị của đa thức:

  a) P(x) = x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + ... + 80x + 15          với x = 79                    

  b) Q(x) = x14 - 10x13 +10x12 - 10x11 + ... + 10x2 - 10x +10          với x = 9

  c) R(x) = x4 - 17x3 + 17x2 - 17x +20          với x = 6

  d) S(x) = x10 - 13x9 + 13x8 - 13x7 + ... + 13x2 - 13x + 10          với x = 12
  Đáp số:   P(79) = 94   ;   Q(9) = 1   ;   R(16) = 4   ;   S(12) = -2

  Các bạn giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  x-3/x-5 = 3/4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

   Có bạn nào biết cách rút gọn phân thức hok, phát biểu or ghi ra co mình vs, ghi chi tiêt từng bước càng tốt

  Mình cảm ơn nhé!

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tram Anh

  Có bạn nào biết làm dạng này thì chỉ mình với nhé, mình cảm ơn nhiều :P

  Tìm đa thức A và B thỏa đẳng thức sau:

  \(\frac{{A(x + 3)}}{{x - 2}} = \frac{{B(x + 5)}}{{{x^2} - 4}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Trần

  Hi m.n Có bạn nào biết cách so sánh 3 phân thức  hok, mình mới chỉ làm dạng so sánh hai phân thức thôi, ba phân thức mình k biết làm thế nào

  Bạn nào biết chỉ mình bài này với nhé, mình cảm ơn ^^!

  Hỏi: Ba phân thức sau có bằng nhau không?

  \(\frac{{2{x^2} + 3x}}{{2{x^2} + x - 3}}\) ;\(\frac{{{x^2} + x}}{{{x^2} - 1}}\) và \(\frac{{{x^2} + 5x}}{{{x^2} + 4x - 5}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hương Lan

  Điền vào chỗ trống một đa thức thích hợp

   

  \(\frac{{{x^3} + 1}}{{{x^2} - 1}} = \frac{{...........}}{{x + 1}}\)

   

  1,2,3,4....điền, hok biết điền gì vô bài này hết. U nào biết điền gì vô thì chỉ mình với nhé, hehe =))

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF