Có hai thùng chứa đường, thùng thứ nhất có 60kg,thùng thứ hai chứa 80kg

bởi Kim Ngan 30/04/2019

Có hai thùng chứa đường, thùng thứ nhất có 60kg, thùng thứ hai chứa 80kg. Ở thùng thứ hai lấy ra một lượng đường gấp 3 lần lượng đường lấy ra ở thùng thứ nhất, lúc đó lượng đường còn lại trong thùng thứ nhất gấp đôi lượng đườngcòn lại trong thùng thứ hai. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu kg đường ở mỗi thùng.

Câu trả lời (1)

 • Easy thôi

  Gọi lương đường lấy ra ở thùng I là x ( kg ) \(\left(0< x< \dfrac{80}{3}\right)\)

  Lượng đường lấy ra ở thùng II là 3x ( kg )

  Lương đường còn lại của:

  - Thùng I là 60 - x ( kg )

  - Thùng II là 80 - 3x ( kg 0

  Vì lượng đường ở thùng I gấp đôi lượng đường ở thùng II nên ta có pt:

  \(60-x=2\left(80-3x\right)\)

  \(\Leftrightarrow60-x=160-60\)

  \(\Leftrightarrow5x=100\)

  \(\Leftrightarrow x=20\) ( nhận )

  \(\Rightarrow3x=3.20=60\)

  Vậy lượng đường lấy ra ở thùng I là 20kg lượng đường lấy ra ở thùng II là 60 kg

  bởi Nguyễn Hiền 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Hoa

  Hai người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 60km với cùng một vận tốc và cùng một thời điểm xuất phát. Đi được 2/3 quãng đường thì người thứ nhất phải dừng xe lại 20 phút vì hỏng xe rồi đón xe buýt về A. Người thứ hai tiếp tục đi đến B chậm hơn người thứ nhất về A là 40 phút. Biết xe buýt chạy nhanh hơn xe đạp là 30km/h. Tính vận tốc xe đạp.

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hai người đi xe gắn máy khởi hành cùng một lúc từ Bà Rịa đến thành phố hồ chí minh.Người thứ nhất đi với vận tốc 30km/h;người thứ hai đi với vận tốc 40km/h nên đã đến thành phố hồ chí minh trước người thứ nhất 1 giờ.Tính quãng đường từ Bà Rịa đến Thành phố hồ chí minh

 • Cam Ngan

  Một hình chữ nhật có chu vi là 320m. Nếu tăng chiều dài thêm 10m và tăng chiều rộng thêm 20m thì diện tích tăng thêm 2700m2. hãy tìm diện tích của hình chữ nhật đó?

 • Mai Vàng

  Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy sau 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và mở vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được \(\dfrac{2}{15}\)bể. hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?

 • Thùy Nguyễn

  Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Bài 1 Hai thư viện có cả thảy 20000 cuốn sách. Nếu chuyển tuừ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn sách thì số sách của hai thư viện bằng nhau . Tính số sách lúc đầu của mỗi thư viện .

  Bài 2 Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi số lúa ở kho thứ hai .Nếu bớt ở kho thứ nhất đi 750 tạ và thêm vào kho thứ hai 350 tạ thì số lúa ở hai kho bằng nhau .Tính xem lúc đầu mỡi kho có bao nhiêu tạ lúa.

  Bài 3 Năm nay , tuổi bố gấp bốn lần tuổi Hoàng .Nếu 5 năm nữa thì tuổi bố gấp ba lần tuổi Hoàng. Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi?

  Bái 4 Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về lâu hơn thờ gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB?

  BÀi 5 Lúc 6 h sáng , một xe máy khởi hành từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một oto cũng xuất phát từ A đến B vói vận tốc Tb lớn hơn vận tốc TB của xe máy 20km/h.CẢ hai xe đến B đồng thời vào lúc 9h30ph sáng cùng ngày . Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc TB của xe máy

  BÀi 6 Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 6 h và ngược dồng từ bến B về bến A mất 7 h .Tính khoảng cách giữa hai bến A và B , biết răng vận tốc của dòng nước là 2km/h

  Bài 7 Một số tự nhiên có hai chữ số . Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục .Nếu thêm chữ số 1 xen vào giũa hai số ấy thì được số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu

  BÀi 8 Một tổ sản xuất theo kết hoạch mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm .Khi thực hiện , mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm . Do đó tổ đã hoàn thành kết hoạch trước một ngày và còn vượt mức với 13 sản phẩm. Hỏi theo kết hoạch , tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

  Bài 9 Một bác thợi mỗ ngày theo kế hoạch làm được 10 sản phẩm . Do cải tiến kĩ thuật mỗi ngày bác đã làm được 14 sản phẩm . Vì thế bác đã hoàn thành kết hoạch trước hai ngày và còn vượt mức dự định 12 sản phẩm . tính số sản phẩm mà bác thợ phải làm theo kế hoạch?

  Bài 10 Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h lúc về người đó đi với vận tốc 50 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 45 phút . Tính quãng đường AB.

  Bài 11 Một xe máy đi từ A đến B vói vận tốc 25km/h . lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút . Tính quãng đường AB

  Bài 12 Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi số lúa ở kho thứ hai . nếu bớt ở kho thứ nhất đi 750 tạ và thên vào kho thứ hai 2350 tạ thì soos lúa ở hai kho bằng nhau . Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa?

 • Hoai Hoai

  Một xe máy dự định đi từ A tới B với vận tốc 40km/h thực tế đường khó đi nên đi với 35km/h vì thếp đến B chậm 15' so với dự định.Tính AB

 • thuy linh

  Giải toán bằng cách lập phương trình

  Bài 1: Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi số lúa ở kho thứ hai. Nếu bớt ở kho thứ nhất đi 750 tạ và thêm vào kho thứ hai 350 tạ thì số lúa ở trong hai kho bằng nhau. Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa

  Bài 2: Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5. nếu tăng cả tử mà mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phận số mới bằng phân số \(\dfrac{2}{3}\) . tìm phân số ban đầu

  Bài 3: Năm nay, tuổi bố gấp 4 lần tuổi Hoàng. Nếu 5 năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi Hoàng. hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi

  Bài 4:Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 45phut Tính quãng đường AB

  Bài 5: một bác thợ theo kế hoạch mỗi ngày lầm 10 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật mỗi ngày bác đã làm đc 14 sản phẩm .Vì thế bác đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày và còn vượt mức dự định 12 sản phẩm. Tính số sản phẩm bác thợ phải làm theo kế hoạch

 • Hoàng My

  Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau 1 giờ 30 phút nghỉ lại ở B, ô tô lại đi từ B về A với vận tốc 30km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 10 giờ 45 phút ( kể cả thời gian nghỉ tại B). Tính độ dai quãng đường AB.

  Xin các bạn chỉ giáo giùm cho ạ!!!

 • Mai Thuy

  Một người đi xe may từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB?

 • Sasu ka

  Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

  Một tổ sx dự định hoàn thành công vc trong 10 ngày. Thời gian đầu, họ làm mỗi ngày 120 sp. Sau khi làm được một nửa số sp được giao, nhờ hợp lý hóa 1 số thao tác, mỗi ngày họ làm thêm được 30 sp nữa so với mỗi ngày trước đó. Tính số sp mà tổ sx được giao.

  GIẢI GIÚP MK NHA! THANKS M.N NHÌU!!!