RANDOM
*/ ?>

Tháng Năm hai tổ công nhân làm được 760

bởi bala bala 30/04/2019

Tháng Năm hai tổ công nhân làm được 760 sản phẩm. Sang tháng Sáu, tổ 1 tăng năng suất 10%, tổ 2 tăng năng suất 15% nên cả hai tổ đã làm được 854 sản phẩm. Hỏi trong tháng Năm mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Tháng Năm hai tổ công nhân làm được 760 sản phẩm. Sang tháng Sáu, tổ 1 tăng năng suất 10%, tổ 2 tăng năng suất 15% nên cả hai tổ đã làm được 854 sản phẩm. Hỏi trong tháng Năm mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?

  Gọi số sản phẩm tổ 1 làm được trong tháng 5 là x(sản phẩm) ( 0 < x < 760 )

  ⇒ số sản phẩm tổ 2 làm được trong tháng 5 là \(760-x\) (sản phẩm)

  Khi tăng năng suất 10% thì số sản phẩm tổ 1 làm thêm được là:\(x.10\%=0,1x\)(sản phẩm)

  Khi tăng năng suất 15% thì số sản phẩm tổ 2 làm thêm được là:

  \(\left(760-x\right).15\%=0,15\left(760-x\right)\) (sản phẩm)

  Vì khi tổ 1 tăng năng suất 10%, tổ 2 tăng năng suất 15% nên cả hai tổ đã làm được 854 sản phẩm.

  \(x+0,1x+760-x+0,15\left(760-x\right)=854\)

  \(\Leftrightarrow x+0,1x+760-x+114-0,15x=854\)

  \(\Leftrightarrow-0,05x=-20\)

  \(\Leftrightarrow x=400\) (t/m)

  ⇒ Sản phẩm tổ 2 làm được trong tháng 5 là : 760 - 400 = 360 (sản phẩm)

  bởi Nguyễn Thu Hằng 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

*/?>
AMBIENT
?>