Bài tập 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 18 tr 68 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18:

AE là đường phân giác của tam giác ABC nên 

 =  

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức

 =  =   

⇒ EB =  = 

EC = BC- BE ≈ 3,8

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • bach dang
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường phân giác góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15 cm, BC = 10 cm (h.19)

  a) Tính AD, DC

  b) Đường vuông góc với BD tại B cắt đường thẳng AC kéo dài tại E. Tính EC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời