YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 18 tr 68 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(AE\) là đường phân giác của tam giác ABC nên

\(\dfrac{EB}{AB} = \dfrac{EC}{AC}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

\( \Rightarrow\) \(\dfrac{EB}{5} = \dfrac{EC}{6}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{EB}{5} = \dfrac{EC}{6} = \dfrac{EB+EC}{5+6} = \dfrac{BC}{11}=\dfrac{7}{11}\)

\(\Rightarrow EB = \dfrac{5.7}{11} =\dfrac{35}{11}\) cm

\(EC = \dfrac{6.7}{11} =\dfrac{42}{11}\) cm

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF