Bài tập 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 19 tr 68 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F.

Chứng minh rằng:

a)  = ;      b)  =     c)  = .

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nối AC cắt EF tại O

∆ADC có EO // DC ⇒  =        (1)

∆ABC có OF // AB ⇒  =          (2)

Từ 1 và 2 ⇒  = 

Câu b:

Từ   =  ⇒ 

hay  =  

Câu c:

Từ  =   ⇒ 

⇒  =   hay  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 19 trang 68 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có chu vi 18 cm, các đường phân giác BD và CE. Tính các cạnh của tam giác ABC, biết \(\frac{{A{\rm{D}}}}{{DC}} = \frac{1}{2};\frac{{A{\rm{E}}}}{{EB}} = \frac{3}{4}\)

  • A. AC = 4cm, BC = 8cm, AB = 10cm
  • B. AC = 4cm, BC = 6cm, AB = 8cm
  • C. AC = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm
  • D. AC = 4cm, BC = 4cm, AC = 6cm

Được đề xuất cho bạn