AMBIENT
UREKA

Bài tập 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 19 tr 68 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F.

Chứng minh rằng:

a)  = ;      b)  =     c)  = .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nối AC cắt EF tại O

∆ADC có EO // DC ⇒  =        (1)

∆ABC có OF // AB ⇒  =          (2)

Từ 1 và 2 ⇒  = 

Câu b:

Từ   =  ⇒ 

hay  =  

Câu c:

Từ  =   ⇒ 

⇒  =   hay  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF