AMBIENT
UREKA

Bài tập 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 22 tr 68 sách GK Toán 8 Tập 2

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau: \(O_{1}=O_{2}=O_{3}=O_{4}=O_{5}=O_{6}\)

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ kích thước đã cho.

Hình 27 bài 22 trang 68 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

OB là tia phân giác trong của ∆OBC ⇒   \(\frac{x}{a}=\frac{y}{c}\)

OC là tia phân giác trong của ∆OBD ⇒  \(\frac{y}{d}=\frac{z}{d}\)

OD là tia phân giác trong của ∆OCE ⇒ \(\frac{z}{c}=\frac{t}{e}\)

OE là tia phân giác trong của ∆ODF ⇒ \(\frac{t}{d}=\frac{u}{f}\) 

OC là tia phân giác của  ∆ACE ⇒ \frac{OC}{OA} =  hay  = 

OE là phân giác của ∆OCG ⇒  =  

OD  là phân giác của ∆AOG ⇒  = 

OD là phân giác của ∆OBF ⇒  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON