ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 22 tr 68 sách GK Toán 8 Tập 2

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau: \(O_{1}=O_{2}=O_{3}=O_{4}=O_{5}=O_{6}\)

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ kích thước đã cho.

Hình 27 bài 22 trang 68 SGK Toán lớp 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

OB là tia phân giác trong của ∆OBC ⇒   \(\frac{x}{a}=\frac{y}{c}\)

OC là tia phân giác trong của ∆OBD ⇒  \(\frac{y}{d}=\frac{z}{d}\)

OD là tia phân giác trong của ∆OCE ⇒ \(\frac{z}{c}=\frac{t}{e}\)

OE là tia phân giác trong của ∆ODF ⇒ \(\frac{t}{d}=\frac{u}{f}\) 

OC là tia phân giác của  ∆ACE ⇒ \frac{OC}{OA} =  hay  = 

OE là phân giác của ∆OCG ⇒  =  

OD  là phân giác của ∆AOG ⇒  = 

OD là phân giác của ∆OBF ⇒  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Thuy
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Tam giác vuông ABC có \(\widehat{A}=90^0\), AB = a (cm), AC = b (cm), (a <b), trung tuyến AM, đường phân giác AD (M và D thuộc cạnh BC) (h.20)

  a) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, BDm DCm AM và DM theo a, b

  b) Hãy tính các đọa thẳng trên đây chính xác đến chữ số thập phân thứ hai khi biết a = 4,15 cm, b = 7,25 cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường phân giác góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15 cm, BC = 10 cm (h.19)

  a) Tính AD, DC

  b) Đường vuông góc với BD tại B cắt đường thẳng AC kéo dài tại E. Tính EC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho tam giác ABC có AB = 9cm ; AC = 12cm ; BC =15cm, phân giác góc B căt AC tại D và cắt đg cao AH tại I

  a) Tính AD = ? ; DC = ?

  b) C/m : IH . BD = IA .IB

  Mn ưi giúp mk vs nakkk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1