ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 3 Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3 về Tính chất đường phân giác của tam giác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. \(\frac{{DC}}{{DB}} = \frac{{AB}}{{AC}}\)
  • B. \(\frac{{AB}}{{DB}} = \frac{{AC}}{{DC}}\)
  • C. \(\frac{{AB}}{{DB}} = \frac{{DC}}{{AC}}\)
  • D. \(\frac{{AD}}{{DB}} = \frac{{AC}}{{AD}}\)
  • A. \(\frac{7}{{15}}\)
  • B. \(\frac{1}{{7}}\)
  • C. \(\frac{15}{{7}}\)
  • D. \(\frac{1}{{15}}\)
   
   
  • A. x = 12 cm, y = 13 cm
  • B. x = 14 cm, y = 11 cm
  • C. x = 14,3 cm, y = 13 cm
  • D. x = 15 cm, y = 20 cm
  • A. \(\frac{{AB}}{{AE}} = \frac{{BE}}{{CE}}\)
  • B. \(\frac{{AE}}{{AC}} = \frac{{BE}}{{CE}}\)
  • C. \(\frac{{AB}}{{AC}} = \frac{{CE}}{{BE}}\)
  • D. \(\frac{{AB}}{{AC}} = \frac{{BE}}{{CE}}\)
  • A. \(\frac{{MN}}{{MP}} = 4\)
  • B. \(\frac{{MN}}{{MP}} = 3\)
  • C. \(\frac{{MN}}{{MP}} = \frac{1}{3}\)
  • D. \(\frac{{MN}}{{MP}} = \frac{3}{4}\)
 • Câu 6:

  Cho tam giác ABC, AC = 2AB, AD là đường phân giác của tam giác ABC, khi đó \(\frac{{B{\rm{D}}}}{{C{\rm{D}}}}\)

  • A. \(\frac{{B{\rm{D}}}}{{C{\rm{D}}}} = \frac{2}{3}\)
  • B. \(\frac{{B{\rm{D}}}}{{C{\rm{D}}}} = \frac{1}{3}\)
  • C. \(\frac{{B{\rm{D}}}}{{C{\rm{D}}}} = \frac{1}{4}\)
  • D. \(\frac{{B{\rm{D}}}}{{C{\rm{D}}}} = \frac{1}{2}\)
 • Câu 7:

  Cho tam giác ABC cân tại A, đường phân giác trong của góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15cm, BC = 10cm. Khi đó AD bằng bao nhiêu?

  • A. 3 cm
  • B. 6 cm
  • C. 9 cm
  • D. 12 cm
 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB =15cm, AC = 20cm, đường cao AH (H thuộc BC). Tia phân giác của góc HAB cắt HB tại D, Tia phân giác của góc HAC cắt HC tại E. Tính DH?

  • A. 4 cm
  • B. 6 cm
  • C. 9 cm
  • D. 12 cm
 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC, AB = AC =10cm, BC = 12cm. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác của tam giác ABC. Tính BI?

  • A. 9 cm
  • B. 6 cm
  • C. 45 cm
  • D. \(3\sqrt 5 \) cm
 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC có chu vi 18 cm, các đường phân giác BD và CE. Tính các cạnh của tam giác ABC, biết \(\frac{{A{\rm{D}}}}{{DC}} = \frac{1}{2};\frac{{A{\rm{E}}}}{{EB}} = \frac{3}{4}\)

  • A. AC = 4cm, BC = 8cm, AB = 10cm
  • B. AC = 4cm, BC = 6cm, AB = 8cm
  • C. AC = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm
  • D. AC = 4cm, BC = 4cm, AC = 6cm
 • Câu 11:

  Tính x, y trong hình vẽ sau:

  • A. \(x = 7cm;y \approx 13,3cm\)
  • B. x = 7cm, y = 13cm
  • C. x = 6cm, y = 10cm
  • D. x = 8cm, y = 12cm
 • Câu 12:

  Cho tam giác ABC,đường trung tuyến  AM. Tia phân giác của góc AMB cắt AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt AC ở E. Gọi I là giao điểm của AM và DE. Chọn khẳng định đúng 

  • A. DE // BC
  • B. DI = IE
  • C. DI > IE
  • D. Cả A, B đều đúng 
 • Câu 13:

  Cho tam giác ABC,đường trung tuyến  AM. Tia phân giác của góc AMB cắt AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt AC ở E. Gọi I là giao điểm của AM và DE. Tính độ dài DE, biết BC = 30cm, AM = 10cm

  • A. 9 cm
  • B. 6 cm
  • C. 15 cm
  • D. 12 cm
 

 

 

YOMEDIA
1=>1