Bài tập 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 16 tr 67 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng .

Hướng dẫn giải chi tiết

Kẻ AH ⊥ BC 

Ta có: 

SABD = AH.BD

SADC  = AH.DC

 =  = 

Mặt khác: AD là đường phân giác của ∆ABC

⇒   = .

Vậy  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 89)

  Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB = a = 12,5 cm, BC = b = 7,25 cm. Đường phân giác của góc B cắt đường chéo AC tại E, đường phân giác của góc D cắt đường chéo AC tại F (h.bs.3)

  Hãy tính độ dài đường chéo AC, biết EF = m = 3,45 cm

  (Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời