Bài tập 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 16 tr 67 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng .

Hướng dẫn giải chi tiết

Kẻ AH ⊥ BC 

Ta có: 

SABD = AH.BD

SADC  = AH.DC

 =  = 

Mặt khác: AD là đường phân giác của ∆ABC

⇒   = .

Vậy  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 16 trang 67 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC cân tại A, đường phân giác trong của góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15cm, BC = 10cm. Khi đó AD bằng bao nhiêu?

  • A. 3 cm
  • B. 6 cm
  • C. 9 cm
  • D. 12 cm
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 89)

  Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB = a = 12,5 cm, BC = b = 7,25 cm. Đường phân giác của góc B cắt đường chéo AC tại E, đường phân giác của góc D cắt đường chéo AC tại F (h.bs.3)

  Hãy tính độ dài đường chéo AC, biết EF = m = 3,45 cm

  (Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn