ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 16 tr 67 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng .

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Kẻ AH ⊥ BC 

Ta có: 

SABD = AH.BD

SADC  = AH.DC

 =  = 

Mặt khác: AD là đường phân giác của ∆ABC

⇒   = .

Vậy  = 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1