Bài tập 17 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 17 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 6

Câu b:

Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 2

Câu c:

Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 5 

Câu d:

Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < -1

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 17 trang 43 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Với giá trị nào của m thì bất phương trình (m-1)x - 3 > x+m vô nghiệm 

  • A. m = - 2
  • B. m = 2
  • C. m = 1
  • D. m = -1

Được đề xuất cho bạn