ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 17 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 6

Câu b:

Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 2

Câu c:

Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 5 

Câu d:

Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < -1

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1