YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 16 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 2

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4;          b) x ≤ -2;           c) x > -3;              d) x  ≥ 1.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tập hợp nghiệm: S = {x/x < 4}

Câu b:

 Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≤ -2}

Câu c:

 Tập hợp nghiệm: S = {x/x > -3}

Câu d:

Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≥ 1}

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON