Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 16 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 2

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4;          b) x ≤ -2;           c) x > -3;              d) x  ≥ 1.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tập hợp nghiệm: S = {x/x < 4}

Câu b:

 Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≤ -2}

Câu c:

 Tập hợp nghiệm: S = {x/x > -3}

Câu d:

Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≥ 1}

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 16 trang 43 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tập nghiệm của bất phương trình \(\frac{{{\rm{4x - 3}}}}{{x + 2}} > 5\) được biểu diễn bởi trục số nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

Được đề xuất cho bạn