YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 1 tr 6 sách GK Toán 8 Tập 2

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

a) \(4x - 1 = 3x - 2\);

b) \(x + 1 = 2(x - 3)\);

c) \(2(x + 1) + 3 = 2 - x\)?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

a) 4x - 1 = 3x - 2

Vế trái: 4x - 1 = 4(-1) - 1 = -5

Vế phải: 3x - 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bằng vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

Câu b:

VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

    VP: 2(x - 3) = 2(-1 - 3) = -8

Vì VT ≠ VP nên x = -1 không là nghiệm của phương trình.

Câu c:

VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

    VP: 2 - x = 2 - (-1) = 3

Vì VT =VP nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON