YOMEDIA
ZUNIA12

Trong các phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương?

   A. x = 2 và x( x - 2 ) = 0

   B. x - 2 = 0 và 2x - 4 = 0

   C. 3x = 0 và 4x - 2 = 0

   D. x2 - 9 = 0 và 2x - 8 = 0

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Hai phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm.

  Đáp án A:

  + Phương trình x = 2 có tập nghiệm S = { 2 }

  + Phương trình x( x - 2 ) = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = 2 \end{array} \right.\) có tập nghiệm là S = { 0;2 }

  → Hai phương trình không tương đương.

  Đáp án B:

  + Phương trình x - 2 = 0 có tập nghiệm S = { 2 }

  + Phương trình 2x - 4 = 0 có tập nghiệm là S = { 2 }

  Hai phương trình tương đương.

  Đáp án C:

  + Phương trình 3x = 0 có tập nghiệm là S = { 0 }

  + Phương trình 4x - 2 = 0 có tập nghiệm là S = { 1/2 }

  → Hai phương trình không tương đương.

  Đáp án D:

  + Phương trình x2 - 9 = 0 ⇔ x = ± 3 có tập nghiệm là S = { ± 3 }

  + Phương trình 2x - 8 = 0 có tập nghiệm là S = { 4 }

  → Hai phương trình không tương đương.

  Chọn đáp án B.

    bởi Khanh Đơn 18/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF