Bài tập 2 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 2 tr 6 sách GK Toán 8 Tập 2

Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình. \((t + 2)^2 = 3t + 4\)

Hướng dẫn giải chi tiết

* Với t = -1

VT = (t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ VT = VP nên t = -1 là nghiệm

* Với t = 0

VT = (t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ VT = VP nên t = 0 là nghiệm.

* Với t = 1

VT = (t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ VT ≠ VP nên t = 1 không là nghiệm cua phương trình.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 6 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hai phương trình nào sau đây là hai phương trình tương đương?

  • A. x - 2 = 4 và x + 1 = 2
  • B. x = 5 và x2 = 25
  • C. 2x2 - 8 = 0 và |x| = 2
  • D. 4 + x = 5 và x3 - 2x = 0

Được đề xuất cho bạn