ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 1 Mở đầu về phương trình

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 1 về Mở đầu về phương trình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Một nghiệm giống nhau 
  • B. Hai nghiệm giống nhau 
  • C. Tập nghiệm giống nhau 
  • D. Tập nghiệm khác nhau 
  • A. \(x - 1 = \frac{1}{2}\)
  • B. 4x2 - 1 = 0 
  • C. x2 + 1 = 5
  • D. 2x - 1 =3
   
   
  • A. 3 là nghiệm của phương trình x2 - 9 = 0
  • B. {3} là tập nghiệm của phương trình x2 - 9 = 0
  • C. Tập nghiệm của phương trình (x + 3)(x - 3) = x2 - 9 là Q
  • D. x = 2 là nghiệm duy nhất của phương trình x2 - 4 = 0
  • A. x - 1 = 0
  • B. 4x2 + 1 = 0
  • C. x2 - 3 = 6
  • D. x2 + 6x = -9
  • A. S = {2}
  • B. S = {-2}
  • C. S = {4}
  • D. S = {3}
 • Câu 6:

  Số nghiệm của phương trình |x + 3| = 7 là

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 0
  • D. 4
 • Câu 7:

  Hai phương trình nào sau đây là hai phương trình tương đương?

  • A. x - 2 = 4 và x + 1 = 2
  • B. x = 5 và x2 = 25
  • C. 2x2 - 8 = 0 và |x| = 2
  • D. 4 + x = 5 và x3 - 2x = 0
 • Câu 8:

  Phương trình nào dưới đây nhận x = a (a là hằng số khác 0 và 1) làm nghiệm 

  • A. 5x - 3a = 2
  • B. x2 - ax = 0
  • C. x2 = a
  • D. \(5{\rm{a}} - \frac{x}{5} = 3{\rm{x}}\)
 • Câu 9:

  Chọn khẳng định đúng?

  • A. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 và x2 - 1 = 0 là hai phương trình tương đương 
  • B. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0  (2) không tương đương vì x = 1 là nghiệm của phương trình (1) nhưng không là nghiệm của phương trình (2)
  • C. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0  (2) không tương đương vì x = -1 là nghiệm của phương trình (1) nhưng không là nghiệm của phương trình (2)
  • D. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0  (2) không tương đương vì x = -1 là nghiệm của phương trình (2) nhưng không là nghiệm của phương trình (1)
 • Câu 10:

  Số x0 được gọi là nghiệm của phương trình A(x) = B(x) khi 

  • A. A(x0) < B(x0)
  • B. A(x0) > B(x0)
  • C. A(x0) = - B(x0)
  • D. A(x0) = B(x0)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)