Bài tập 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 4 tr 7 sách GK Toán 8 Tập 2

Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

a) \(3(x - 1) = 2x - 1\)               -1        

b) \(\frac{1}{x+1}=1-\frac{x}{4}\)                          2              

c) \(x^2 - 2x - 3 = 0\).                     3

Hướng dẫn giải chi tiết

(a) - 2

(b) - 3

(c) - 1

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 4 trang 7 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn khẳng định đúng?

  • A. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 và x2 - 1 = 0 là hai phương trình tương đương 
  • B. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0  (2) không tương đương vì x = 1 là nghiệm của phương trình (1) nhưng không là nghiệm của phương trình (2)
  • C. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0  (2) không tương đương vì x = -1 là nghiệm của phương trình (1) nhưng không là nghiệm của phương trình (2)
  • D. Hai phương trình x2 - 2x + 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0  (2) không tương đương vì x = -1 là nghiệm của phương trình (2) nhưng không là nghiệm của phương trình (1)

Được đề xuất cho bạn