AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào dưới đây là đúng 

  • A. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau
  • B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
  • C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
  • D. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>