YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho góc MON. Vẽ góc DOE đối đỉnh với góc MON, sao cho tia ON là tia đối của tia OE. Khẳng định nào dưới đây là sai?

  • A. \(\widehat {MON} = \widehat {MOE}\)
  • B. \(\widehat {MON} + \widehat {MOE} = {180^0}\)
  • C. Góc MOE và góc NOD đối đỉnh
  • D. tia OM và tia OD đối nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>