• Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong các câu sau:

   

  • A. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia 
  • B. Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
  • C. Hai góc chung đỉnh, có số đo bằng nhau thì đối đỉnh.
  • D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC