• Câu hỏi:

  Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Một trong bốn góc đó bằng 600 . Tính ba góc còn lại của tam giác.

  • A. Ba góc đều bằng 600
  • B. \({120^0},{60^0},{60^0}\)
  • C. \({120^0},{120^0},{60^0}\)
  • D. Ba góc đều bằng 1200

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC