• Câu hỏi:

  Hai góc đối đỉnh là hai góc có:

  • A. 1 cạnh của góc này là tia đối của 1 cạnh của góc
  • B. mỗi cạnh của góc này là tia đối của 1 cạnh của góc kia
  • C. tổng của hai góc bằng 1800
  • D. Số đo của chúng bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC