ON
YOMEDIA

Lại Lâm Nhi's Profile

Lại Lâm Nhi

Lại Lâm Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 27
Điểm 240
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (58)

 • Do DE//AC, áp dụng định lí Talet ta có:

                  \frac{AE}{AB}=\frac{BD}{BC}

  Do DF//AB, áp dụng định lí Talet ta có:

                 \frac{AF}{AC}=\frac{DC}{BC} 

  Vậy nên : \frac{AE}{AB}+\frac{AF}{AC}=\frac{BD}{BC}+\frac{DC}{BC}+\frac{BC}{BC}=1

 • Lại Lâm Nhi đã trả lời trong câu hỏi: Ngôn ngữ lập trình là gì? Cách đây 1 năm

  Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính.

 • Lại Lâm Nhi đã trả lời trong câu hỏi: ĐƠN VỊ VÀ VẬN TỐC Cách đây 1 năm

  1.-Trên cùng một quãng đường,vật chuyển động càng nhanh khi thời gian chuyển động càng nhỏ.

  -Vật cũng chuyển động càng nhanh khi quãng đường đi được trong 1s càng lớn.

  2. Công thức :V=S/t

  3.Đơn vị vận tốc:

  +m/s

  +m/h

  +cm/h

  +km/s

  +cm/s

  +km/h

 • Lại Lâm Nhi đã đặt câu hỏi: ĐƠN VỊ VÀ VẬN TỐC Cách đây 1 năm

  1.Vận tốc là gì?

  2.Công thức tính vận tốc.

  3.Đơn vị vận tốc

   

 • Lại Lâm Nhi đã trả lời trong câu hỏi: Nguyên tử là gì? Cách đây 1 năm

  Nguyên tử gồm:electron,proton,nơtron

 • Vì vận tốc của 2 vật là rất lớn

   

 • Lại Lâm Nhi đã đặt câu hỏi: HẰNG ĐẲNG THỨC Cách đây 1 năm

  Tính nhanh:

  51,7-2x51,7x31,7+31,72

   

 • Lại Lâm Nhi đã đặt câu hỏi: HẰNG ĐẲNG THỨC Cách đây 1 năm

  Tính nhanh:

  51,7-2x51,7x31,7+31,72

   

 • Lại Lâm Nhi đã trả lời trong câu hỏi: Một xí nghiệp dự định sản suất 1500 sản phẩm trong 30 ngày Cách đây 1 năm

  Theo thời gian dự định thì mỗi ngày sản xuất được số sản phẩm là:

                                 1500:30=50(sản phẩm) 

  Thực tế xí nghiệp được sự trợ giúp nên số sản phẩm sản xuất mỗi ngày là:

                                    50+15=65(sản phẩm)

  Thực tế  mỗi ngày sản xuất 65 sản phẩm thì cần số ngày là:

                                   1500:65=23(ngày)

  Vậy trên thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được số ngày là:

                                 30-23=7(ngày)

 • Lại Lâm Nhi đã trả lời trong câu hỏi: ÁP SUẤT LÀ GÌ? Cách đây 1 năm

  Áp suất là  đại lượng được tính bằng giá trị tỉ số giữa lực tác động theo hướng vuông góc lên một bề mặt với diện tích của bề mặt đó.

   

Điểm thưởng gần đây (96)

 • Lại Lâm Nhi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 31 Tính chất Ứng dụng của hiđro) (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Lại Lâm Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Lịch sử 8) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 6 Thực hành Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 9 Hình chữ nhật) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 8 Bài luyện tập 1) (+2đ) Cách đây 1 năm
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lại Lâm Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 13 Công cơ học) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lại Lâm Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1