Bài tập 22 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 22 tr 89 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ lại hình 15.

Hình 15 bài 22 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp góc \(A_{1}, B_{2}\) và cặp góc \(A_{4}, B_{3}\) được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.

Tính:

.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vẽ lại hình.

Câu b:

Ghi số đo ứng với các góc còn lại ta được hình bên:

Câu c:

Ta có:

.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 105)

  Cho hình bs.3.

  Lần lượt chọn mỗi đường thẳng tk, mz, nj làm cát tuyến, chỉ ra các cặp góc : đồng vị, so le trong, trong cùng phía có trong hình đó ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 1 - trang 105)

  Trên hình 5 người ta cho biết a // b và \(\widehat{P_1}=\widehat{Q}_1=30^0\)

  a) Viết tên một cặp góc đồng vị khác và nói rõ số đo mỗi góc

  b) Viết tên một cặp góc so le trong và nói rõ số đo của mỗi góc

  c) Viết tên một cặp góc trong cùng phía và nói rõ số đo mỗi góc

  d) Viết tên một cặp góc ngoài cùng phía và cho biết tổng số đo hai góc đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 104)

  Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (.....) trong các câu sau :

  a) \(\widehat{EDC}\) và \(\widehat{AEB}\) là cặp góc ...............

  b)  \(\widehat{BED}\) và \(\widehat{CDE}\) là cặp góc ...............

  c)  \(\widehat{CDE}\) và \(\widehat{BAT}\) là cặp góc ...............

  d)  \(\widehat{TAB}\) và \(\widehat{DEB}\) là cặp góc ...............

  e)  \(\widehat{EAB}\) và \(\widehat{MEB}\) là cặp góc ...............

  g) Một cặp góc so le trong khác là .............

  h) Một cặp góc đồng vị khác là ...............

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn