ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 21 tr 89 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Hình 14 bài 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

a)  và  là một cặp góc ...

b)  và  là một cặp góc ...

c)  và  là một cặp góc ...

d)  và  là một ...

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điền vào chỗ trống như sau:

Câu a:

... so le trong.

Câu b:

... đồng vị.

Câu c:

... đồng vị.

Câu d:

... cặp góc so le trong

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1