Bài tập 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 21 tr 89 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Hình 14 bài 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

a)  và  là một cặp góc ...

b)  và  là một cặp góc ...

c)  và  là một cặp góc ...

d)  và  là một ...

Hướng dẫn giải chi tiết

Điền vào chỗ trống như sau:

Câu a:

... so le trong.

Câu b:

... đồng vị.

Câu c:

... đồng vị.

Câu d:

... cặp góc so le trong

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Vi Thị Huyền Trang
  1. Cho hai đường thẳng xx' và yy'. Gọi A và B là hai điểm lần lượt trên xx' và yy' sao cho hai tia Ax,By cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB. Biết \huge \widehat{x'AB} + \widehat{yBA} + \widehat{xAB} = 216 
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoàng My

  Tính

  A= 20+21+22+..........+22009

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải
  Bài 3.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 105)

  Một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác tạo ra các cặp góc so le trong, các góc trong cùng phía,...Biết rằng tong số đó có một cặp góc so le trong bằng nhau, khi đó mỗi kết quả sau là đún hay sai ?

  a) Cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau

  b) Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau

  c) Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn