Bài tập 21 trang 61 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 21 tr 61 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoành thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Gọi số máy của ba đội theo thứ tự là x1, x2, x3. Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, do đó ta có:

\(\frac{x_1}{\frac{1}{4}}=\frac{x_2}{\frac{1}{6}}= \frac{x_3}{\frac{1}{8}}= \frac{x_1-x_2}{\frac{1}{4}-\frac{1}{6}}=\frac{2}{\frac{1}{12}}=24\)

\(\begin{array}{l}
{x_1} = 24.\frac{1}{4} = 6\\
{x_2} = 24.\frac{1}{6} = 4\\
{x_3} = 24.\frac{1}{8} = 3
\end{array}\)

Số máy của ba đội theo thứ tự là 6, 4, 3 (máy).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 61 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 21 trang 61 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

  • Câu 1: Một công nhân theo kế hoạch phải tiện xong 120 dụng cụ. Nhờ cải tiến kĩ thuật, đáng lẽ tiện xong một dụng cụ phải mất 20 phút thì người ấy chỉ làm trong 8 phút. Hỏi thời gian trước đây đã quy định thì người ấy sẽ tiện được bao nhiêu dụng cụ? Như vậy vượt mức được bao nhiêu phần trăm?  

    • A. 300 dụng cụ, 150% 
    • B. 350 dụng cụ, 150% 
    • C. 48 dụng cụ, 150% 
    • D. 48 dụng cụ, 120% 

Được đề xuất cho bạn