AMBIENT
UREKA

Bài tập 21 trang 61 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 21 tr 61 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoành thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Gọi số máy của ba đội theo thứ tự là x1, x2, x3. Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, do đó ta có:

\(\frac{x_1}{\frac{1}{4}}=\frac{x_2}{\frac{1}{6}}= \frac{x_3}{\frac{1}{8}}= \frac{x_1-x_2}{\frac{1}{4}-\frac{1}{6}}=\frac{2}{\frac{1}{12}}=24\)

\(\begin{array}{l}
{x_1} = 24.\frac{1}{4} = 6\\
{x_2} = 24.\frac{1}{6} = 4\\
{x_3} = 24.\frac{1}{8} = 3
\end{array}\)

Số máy của ba đội theo thứ tự là 6, 4, 3 (máy).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 61 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON