Từ tỉ số 3,5 : 5,25 và 14 : 21 có thể lập được tỉ lệ thức không

bởi Midoriya Izuku 01/01/2019

Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  Do đó ta có tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 nên ta không lập được tỉ lệ thức.

  Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  Do đó ta có tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

  Do Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 nên ta không lập được tỉ lệ thức.

  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan