ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 18 tr 87 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng . Lất điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng  vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng  vuông góc với tia Oy tại C.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

 
 

Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can tu

  Chọn câu trả lời đúng nhất

  Câu 1 Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng

  A.Cắt nhau B.Song song

  C.Tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh D.Cắt nhau tạo thàng một góc vuông

  Câu 2 Xem hình vẽ bên, để có a//b thì số đo x bằng

  A.130 độ B.50 độ

  C.30 độ D.A và C đều đúng

  50

  Câu 3.Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì

  A.Hai góc so le trong bằng nhau B.Hai góc đồng vị bằng nhau

  C.Hai góc trong cùng phía bù nhau D. Tất cả đều đúng

  Câu 4 Nếu cho biết a // b và m b thì

  A.m//a

  B.m//b

  C. A B

  D. M A

  Câu 5 Xem hình vẽ bân có a//b và góc A3=55 độ, số đó góc B4=?

  A.55 độ

  B.25 độ

  C.125 độ

  D.cả B và C

  1 2 3 4 B B 55độ 3 A 1 2 4 c a

  Câu 6.Qua 1điểm nằm ngoài đường thẳng, ta vẽ được

  A.Vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

  B.Ít nhất 1 ..................................................................

  C.Duy nhất 1...............................................................

  D.Nhiều đường............................................................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hằng

  Cho 2 đường thẳng xy và zt vuông góc tại A . Gọi An là tia phgiac của xAt , Am là tia phân giác của zAy . C/m Am và A là 2 tia đối nhau . x y A n t m m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho hình vẽ Trên hình có các đường thẳng nào song song với OC ? Vì sao

  c o 140 130 A B D E

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Lấy ví dụ thực tế về 2 đường thẳng vuông góc .( giúp mk nha )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 113)

  Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 11 dưới đây rồi đặt câu hỏi thích hợp :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 45 (Sách bài tập - tập 1 - trang 113)

  Vẽ hình theo trình tự sau :

  - Vẽ 3 điểm không thẳng hàng A, B, C

  - Vẽ đường thẳng \(d_1\) đi qua B và vuông góc với đường thẳng AC

  - Vẽ đường thẳng \(d_2\) đi qua B và song song với AC

  Vì sao \(d_1\) vuông góc với \(d_2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A. Kẻ AH vuông góc vs BC (H \(\varepsilon\) BC)

  a/ tìm các góc phụ nhau

  b/ tìm các cặp góc nhọn bằng nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 103)

  Cho góc \(\widehat{xOy}=30^0\). Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ góc \(\widehat{zOt}=60^0\) sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy. Đường thẳng chứa tia Ot và đường thẳng chứa tia Oy có vuông góc với nhau không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1