ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 17 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 17 tr 87 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Hình 10 bài 17 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

 
 

Dùng êke kiểm tra ta được:

Câu a:

 

Câu c:

 

Câu d:

a không vuông góc với a'.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Cho xOy=35. Trên tia Oy lấy điểm A, qua A kẻ đường thẳng AH vuông góc với Ox ở D, trên tia đối của tia DO lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng vuông góc với Oy ở E. ME cắt AD ở K

  a) Chứng minh OK vuông góc với AM b) Tính AKM
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Lê Hương Quỳnh

  Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

  a) Cho tam giác ABC.

  b) Kẻ AH vuông góc với BC (H∈BC)

  c) Kẻ BK vuông góc với AC ( K∈AC)

  d) Kẻ CI vuông góc với AB ( I∈AB)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

  a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ..................................

  b) Có ........................ đường thẳng a' đi qua điểm O và vuông góc với đường a cho trước

  b) Đường trung trực của đoạn thẳng AB là .............................

  Bài 2: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai

  a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

  b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

  c) Đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tạo thành 4 góc vuông

  d) Khi 2 đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau thì mỗi đường thẳng là đường phân giác của 1 góc bẹt.

  Bài 3: Cho AB= 6cm. Hãy vẽ đường trung thực của đoạn thẳng AB, nêu cách vẽ.

  Bài 4: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

  Vẽ góc xOy có số đo bằng 600. Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2 vuông góc với Oy tại C.

  Bài 5: Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng eke hãy vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ

  Bài 6: vẽ MN= 3cm, NP= 4cm. Hãy vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy. Nêu cách vẽ

  Bài 7: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC sao cho AOB = 700 , OC vuông góc với OA. Tính số đo góc BOC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  1)Cho xOy và yOz là 2 góc kề nhau. Trên nửa mặt phẳng bờ Ox không chứa Oy vẽ xOt = yOz. CMR Ot vuông góc với Oy

  2) Cho goc tù xOy, ở miền ngoài của góc, vẽ tia Oz vuông góc với Oy, Ot vuông góc với Ox. CMR xOy + zOt= 180 o

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Vẽ theo cách diễn đạt bằng lời sau:

  Vẽ góc xOy = 60°. Lấy điểm Atrên tia Ox ( A khác 0 ) rồi vẽ đường thẳng d1 Vuông gác với tia Ox tại A Lấy điểm B trên tia Oy ( B khác 0 ) rồi vẽ đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại B.Gọi giao điểm của d1 và d2 là C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Cho xOy = 90 độ và tia Oz nằm trong góc ấy.Trên một nửa mp bờ chứa tia Ox, ko chưa tia Oz vẽ góc mOx sao cho mOx = zOy. Trên 1 nửa mp bờ chứa tia Oy ko chứa tia Oz vẽ góc yOn = xOz. CMR :

  a) Om, On là 2 tia đối nhau

  b) Oz vuông góc với mn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  cho goc xoy=120 . vẽ tia Ot, Oz nằm trong góc xOy sao cho Ot ⊥Ox, tia Oz ⊥ Oy. Tính tOz

  nhanh giùm mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho góc bẹt AOB. trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tia OC và OD sao cho góc AOC=60độ ; góc BOD=1/2 góc AOC. chứng tỏ 2 tia OC và OD vuông góc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1