ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 16 tr 87 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Gợi ý: Xem hình vẽ sau:

Hình 9 bài 16 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 

Thứ tự vẽ đường thẳng d' và  như sau (xem hình vẽ).

  • Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.
  • Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A.
  • Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d' vuông góc với d.

Minh họa cách vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông gó với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1