ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 12 tr 86 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Câu a:

Đúng.

Câu b:

Sai, vì trên hình hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b.

Đây là một phản ví dụ để bác bỏ câu "Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc".

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1