ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 11 tr 86 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được ký hiệu là ...

c) Cho trước một điểm A và đường thẳng d. ...đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Câu a:

Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông.

Câu b:

Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được ký hiệu là {\color{Red} a\perp a'}.

Câu c:

Cho trước một điểm A và đường thẳng d. Có một và chỉ một đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1